A Pozsonyi Csata – Ugros eliminandos esse”, magyarul: „elrendeljük… hogy a magyarok kiírtassanak.


A fősodratú média nem emlékezett meg róla, a napilapok címoldalára sem került fel, de még az iskolákban se nagyon foglalkoztak vele, hisz a tankönyvekben az apró betűvel szedett sorok nem képezik a kötelező tananyag részét.

Mára eljutottunk oda, hogy a vesztett csatáinkat vastagon szedve hozzák a történelemtankönyveink, a vereségeinket ünnepeljük, de a győztes hőseinket elfeledjük, ezzel is hangsúlyozva a magyar gyermekeknek, hogy örök vesztesnek születtek.

Sokat elárul a mai állapotokról, az a tény is, hogy a mohácsi csatatér minden négyzetcentimétere már százszor ki lett kutatva, míg a pozsonyi csatának még a pontos helyszínét se tudjuk. A csatáét, ahol történelmünk egyik legnagyszerűbb győzelmét arattuk, a csatáét, ahol eleink hatalmas közdelem során porrá zúzták a német-római seregeket. A csatáét, mely 1104 éve, a napokban zajlott le a Pozsony közelében.

A Kárpát-medencébe hazatérő őseink gyorsan terjesztették ki fennhatóságukat Atilla jogos örökségére. Nyugat-Európa ismét megtanulta, hogy mit jelent az, amikor a magyarok gyors lovaikon végigvonulnak az öreg földrészen. Az akkori idők legfélelmetesebb fegyvere az általunk utánozhatatlanul használt visszacsapó íj volt, melynek lőtávolsága meghaladta a nyugati íjak kétszeresét. Ez azt jelentette, hogy őseink nyílvesszői még olyan távolságban is halálosak voltak, ahol a nyugatiaké már ártalmatlanul a földre hullottak. Nem véletlen tehát, hogy annak idején, a nyugati részen, az elmormolt imák mindegyike azonos módon fejeződött be: „a magyarok nyilaitól ments meg, Uram, minket!”

A visszatérés utáni nyugati kalandozások során először Észak-Itália akkori urával, Berengárral ismertettük meg a vereség ízét, amikor Brentánál 899-ben legyőztük a csapatait. Berengár tanult is az esetből, és attól kezdve lelkes szövetségesünk lett. A következő évben Kurszán leverte a morvákat, melynek következtében II. Majomir is elbukott a csatában. Szintén abban az évben ismét körülnéztünk Észak-Itáliában, aminek a legemlékezetesebb pillanata minkét fél számára Modena feldúlása volt, mégha természetesen ellenkező előjellel is.

901-ben Carantánia és Bajorország esett áldozatul hódító kedvünknek, aminek hatására a bajorok a következő évben első ízben mutatták meg igazi arcukat. Luitpold herceg vezetésével ugyanis a vendégségbe hívott Kurszánt és kíséretét a vendégjogot megszegve, a Fischa melletti tárgyalások során orvul legyilkolták. Az Árpád utáni második ember halálát azért annyival ellensúlyoztuk, hogy a következő, 903-as évben végigpusztítottuk Bajorországot. Majd 904-ben III. Lajos ellen vonultunk és győztünk a korábban legyőzött Berengárral szövetségben. 906-ban a delamancokkal karöltve, védelmükben Szászországot és Türingiát dúltuk fel.

A németek a győztes csatáinkat látva és emlékezve még a hunok, később pedig az avarok fojtogató évtizedeire azonnal rájöttek, hogy az érdekeit veszélyeztetve milyen fontos katonai erőt képviselő nép ver gyökeret a Kárpát-medencében. Így aztán 907 elejére nyugaton beérett az a gondolat, hogy véglegesen le kell számolni az ”új hunokkal”, és ki kell szorítani őket a Kárpát- medencéből.

Az akkor mozgósítható Nyugat összefogott ellenünk.

907. június 17-e körül névlegesen a 13 éves IV. Lajos, valójában az orvgyilkos Luitpold bajor herceg és a pápa hívószavára, több mint százezres keresztény sereg gyűlt össze az Enns folyó és a Szt. Flórián (passaui) kolostor között elterülő síkságon. A Magyar Birodalom létrejöttének megakadályozása érdekében a keleti frank uralkodó felsorakoztatta seregében szinte az egész nyugatot, hogy egyetlen, hatalmas sereggel kiirtsa a magyarságot. Teljes megsemmisítést terveztek, és a háború céljaként a következőt jelölték meg: „decretum… Ugros eliminandos esse”, magyarul: „elrendeljük… hogy a magyarok kiírtassanak”.

Annak érdekében, hogy ne legyen feltűnő a nagy létszámú csapatösszevonás a gyülekezés kezdetét a nyugatiak a rendszeres éves májusi seregszemle időpontjához igazították. Céljuk ezzel a felderítés, de legalábbis a döntéshozók megtévesztése volt, azaz azt elérni, hogy minél később derüljön fény támadó szándékukra.

907 június derekán aztán megindult a támadás, amely három oszlopban nyomult előre a Duna vonalán. A déli parton a kb. egy 40 ezres szárny vonult Ditmár érsek vezetésével, a Dunán hajókon egy 10-12 ezres inváziós csoport és hadtáp közeledett Sieghardt parancsnokságával, míg az északi parton egy jó 45 ezres főerő indult beteljesíteni a parancsot, melynek élén maga a fővezér, Luitpod lovagolt.

A nagy titkolózás ellenére Árpád, a törzsszövetség fejedelme az egész Európára kiterjedő felderítő hálózata miatt jó előre tudott a készülő háborúról. A törzsszövetség egyesült főerejét alkotó 40.000 lovast, régi sztyeppei hadszervezési szokás szerint négy részre, négy tümenre, azaz magyarul töményre osztotta. Az elsőt ő maga vezette, a többit pedig fiaira Tarhosra, Üllőre és Jutasra bízta.

Árpád célja az volt, hogy a számbeli túlerőben levő, de megosztott ellenség ne egyesülhessen egy döntő csapásmérésre. Ehhez először a csapatok átkelését, s az utánpótlás lehetőségét kellett megakadályoznia. Ennek megfelelően a csata első napján, 907. július 3-án taplós nyilakkal felgyújtották a német hajókat, s a figyelmet így elvonták a Kund vezette búvárcsapat hajólékeléséről. Az ellenség haditechnikában 100%-os, élőerőben kb. 95%os veszteséget szenvedett. Sieghardt is csak néhányad magával menekült meg a tízezerből, s vitte a hírt a királynak Ennsburgba.

Másnap Árpád a négy töménnyel a déli seregtestet zárta körül, mellyel nagyjából azonos létszámú volt. Iszonyú lovasrohamokkal, egyre mélyebben és mélyebben bombáztuk a bajorok sokaságát, minek következményeként Árpád a Ditmár vezette sereget július 5-re teljesen felőrölte. A közel 40.000 fős ellenséges seregrész maradéktalanul elpusztult.

Ezt követően a teljes magyar sereg az éjszaka folyamán, az ellenség orra előtt átúsztatott a Duna baloldalára. Az átkelés annyira sikerült, hogy hajnalban az ellenség a felkelő napból záporozó több tízezres nyílfelhőre ébredt, majd túlereje ellenére két nap öldöklő ütközet után szó szerint halomra pusztult a Pozsony körüli síkságon. A néhány ezer fős túlélő csoport menekülés közben próbált rendeződni de a magyar könnyűlovasság üldözésben is hatékony volt, így Ennsburg váráig meglepően kevesen jutottak el.

Az elkergetett ellenség nyomába sietve, azokkal egy időben érkeztünk Ennsburg közelébe. Lajos király itt, pihent seregével előretört, és megütközni vágyott seregeinkkel. Amit kívánt, megtörtént, bár számára ez koránt sem volt felemelő. Szokásos harcmodorunkat kihasználva, a főseregnek álcázott lovas előhad az ellenség elöl megfutamodott, majd elérve az erdős területeket, az ott megbúvó magyar lovasok nagy riadással előrontottak, s körbezárták a meglepett ellenséget. Akik halálunkat kívánták, most halálos csapdába kerültek, s akkor még nem volt divat elengedni s kimosdatni azokat, akik rontást hoznak a fejünkre.

A német csapatok megsemmisítő vereséget szenvedtek. Elesett maga Luitpold, Ditmár érsek, két püspök, három apát, és tizenkilenc gróf. A német király is csak nagy nehézséggel menekült meg, elhagyva minden értékét – még a trónszéket is – egészen Passauig futott.

Így verte szét Árpád bátorsággal, ésszel, és furfanggal a vérünkre szomjazókat, és védte meg az idegen betolakodóktól a Kárpát-medencét. A páratlan győzelem után az ország határát a hun és avar határral egybeeső Enns folyónál jelölte ki. A csata következményeként pedig közel 150 évig, idegen sereg nem mert Magyarország felé fordulni.

Ez a szinte példátlan haditett ma Magyarországon alig ismert. A történelemkönyveink kisbetűs részként, mint egy mellékes eseményt hozzák, miközben az Egyesült Államok összhaderőnemi katonai akadémiáján, ismertebb nevén a West Point-on hivatalos tananyag.

„Vedd el e nép múltját, és azt teszel velük, amit akarsz!”– válaszolta 1805-ben Francois Talleyrand Napóleonnak, amikor a francia hadvezér Bécs városához érkezve megkérdezte tőle, hogy mit tegyen a magyarokkal. Ma ugyanez történik, az ellenségeink ma ugyanezen stratégia nyomán haladnak.

De mi ne hagyjuk most se, hogy győzzenek.

Advertisements
Veröffentlicht unter Allgemein | Kommentar hinterlassen

Terror Bedrohung des Kölner U-Bahn Netzes durch den Daesh /IS


Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat drohen mit neuen Anschlägen in Deutschland. Im Internet ist eine Fotomontage aufgetaucht, die einen Kapuzen-Mann mit IS-Logo in einer U-Bahn-Station zeigt, die gerade explodiert. „Oh ihr Kreuzzügler. Ihr werdet so lange nicht in Ruhe und Frieden leben, solange wir in den Ländern der Muslime nicht in Frieden leben können“, heißt es in den Botschaften der Dschihadisten. Das deutsche Bundeskriminalamt (BKA) ist alarmiert.

Wie die „Bild“-Zeitung am Donnerstag berichtete, zeigt die Fotomontage den U-Bahnhof Pempelforter Straße in Düsseldorf. Auf dem Drohbild findet sich der Schriftzug „Al-Mughirat Media“. Das ist eine dem BKA bisher unbekannte Medienstelle von IS-Sympathisanten. BKA-Spezialisten sollen das dschihadistische Drohbild auf dem Telegram-Kanal Jaish al-Karrar entdeckt haben.

„Bild seit Sommer bekannt“
„Das Bild ist seit Sommer 2018 beim BKA bekannt. Alle zuständigen Sicher­heitsbehörden wurden informiert. Durch das Bild gewonnene Erkenntnisse sind in die Gefährdungsbewertung eingeflossen“, sagte eine BKA-Sprecherin gegenüber der „Bild“.

IS droht auf Fotomontagen mit Anschlägen in Deutschland
Es ist nicht das erste Mal, dass derartige IS-Fotomontagen im Internet kursieren. Im März 2016 tauchten nach den Anschlägen in Brüssel Fotomontagen auf Twitter auf, die unter anderem ein brennendes Kanzleramt in Berlin zeigen. „Was deine Brüder in Belgien schaffen, schaffst du auch!“, hieß es damals in den Botschaften. Ein weiteres Propagandabild zeigte den Flughafen Köln-Bonn.

BKA: „Deutschland im Fadenkreuz des Terrorismus“
Deutsche Terror-Experten warnten gegenüber der „Bild“, dass derartige Propaganda „von ohnehin tatgeneigten Personen als Handlungsimpuls aufgefasst“ werden könnte. IS-Sympathisanten könnten das Drohbild daher als letzten Anstoß verstehen, demnächst zuzuschlagen. „Klar ist, dass Deutschland im Fadenkreuz des internationalen Terrorismus steht und dass Anschläge passieren können“, sagte die BKA-Sprecherin.

Islamist (17) plante Anschlag in Deutschland
Erst im September konnte ein 17-jähriger Islamist von der deutschen Polizei geschnappt werden, der einen Anschlag mit hochexplosivem Sprengstoff im dicht bevölkerten Rhein-Main-Gebiet geplant hatte. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll sich der 17-Jährige eine Anleitung zum Bau einer Sprengvorrichtung verschafft und versucht haben, Chemikalien über einen Internet-Versandhandel zu erwerben.

Den bisher schlimmsten Anschlag auf deutschem Boden gab es am 19. Dezember 2016, als ein Attentäter mit einem Lkw in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz raste. Neun Menschen starben, 50 wurden verletzt.

Deutschland beschloss Verlängerung des Mandats für Kampf gegen IS
Die deutsche Regierung hat unterdessen eine Verlängerung des Mandats für den Einsatz von Bundeswehrsoldaten gegen den IS um ein Jahr beschlossen. Zugleich wurde am Dienstag vereinbart, dass die Bereitstellung von Tornado-Kampfflugzeugen zur Aufklärung in Syrien und im Irak sowie die Luftbetankung von Maschinen der internationalen Anti-IS-Koalition zum 31. Oktober 2019 beendet werden sollen. Die Mission zur Ausbildung der irakischen Armee rückt damit in den Mittelpunkt. Die aktuelle Obergrenze von 800 deutschen Soldaten, die in Jordanien und im Irak stationiert sind, bleibt bestehen.

„In Syrien und im Irak sind große Erfolge im Kampf gegen den IS zu verzeichnen“, hieß es in dem Mandatstext. Der IS verlagere seine Aktivitäten aber zunehmend in den Untergrund, baue Netzwerke und Strukturen neu auf und verfüge über mehrere Tausend Kämpfer im Irak und in Syrien. „Um die militärischen Erfolge im Kampf gegen den IS zu sichern und ein Wiedererstarken der Terrororganisation zu verhindern, bleibt die fortgesetzte Bekämpfung der Terrororganisation auch mit militärischen Mitteln erforderlich.“

https://www.krone.at/1782696

Veröffentlicht unter Allgemein | Kommentar hinterlassen

Geschwister Schäfer: Der zehnte Verhandlungstag


https://wp.me/p8PcbM-WR

Veröffentlicht unter Allgemein | Kommentar hinterlassen

SOS – Kamerad in Not!


https://wp.me/p29la0-2LO

Veröffentlicht unter Allgemein | 2 Kommentare

Die Antifa gilt in den USA jetzt als Terrororganisation!


Es wäre endlich Zeit daß diesem Bolshevisten Pack auch in Deutschland Einhalt geboten wird. Dieses linke selbsthassende Pack, das alle Völker toll findet, ausser dem eigenen, wird hierzulande sogar noch mit öffentlichen Geldern finanziert, also auch aus unseren Taschen bezahlt. Das ist ein untragbarer Zustand.

volksbetrug.net

Das Heimatschutzministerium des US-Staates New Jersey, vergleichbar mit dem
Innenministerium in Österreich, hat die sogenannte „antifaschistische Bewegung“
(„Antifa“) offiziell als „Terrororganisation“ gelistet.

Dass die „Antifa“ nun von offiziellen Behörden des Terrors bezichtigt werde,
deuten Beobachter als Vorstufe zu einem allgemeinen Verbot in den USA.

Der Einschätzung durch das Ministerium gingen eine Reihe von gewalttätigen
und zerstörerischen Aktionen voraus, die die Behörde aus Transparenzgründen
öffentlich gemacht hat. In Deutschland und Österreich werden bei linksextremen
Ausschreitungen bislang nur Einzeltäter belangt.

Für Aufsehen sorgten vor kurzem die massiven Ausschreitungen und
Zerstörungen durch Linksextremisten während des G20-Gipfels in Hamburg.

„Drei Tage lang legte ein linksradikaler Mob große Teile Hamburgs lahm.
Die Polizei wurde trotz Großaufgebots gedemütigt und die Bundesrepublik
Deutschland bis auf die Unterhose bloßgestellt.“

Diese Bilanz zieht der ehemalige Chefredakteur der „Presse“ und
der „Wiener Zeitung“, Andreas Unterberger. Mit dieser Kritik an
den Zuständen in Deutschland ist er allerdings fast alleine.

Viele seiner…

Ursprünglichen Post anzeigen 43 weitere Wörter

Veröffentlicht unter Allgemein | Kommentar hinterlassen

Adolf Hitler hat keine Juden vergasen lassen, aber Juden haben Nichtjuden massenhaft vergast!


Jaja, die alte Kriegsregel gilt immer noch, schiebe dem Gegner die eigenen Schweinereien in die Schuhe.

Viel Spass im System

Doch die Massenvergasungen, die sie selbst erfunden und durchgeführt hatten, log die Holocaust-Industrie nach dem Krieg ganz einfach Adolf Hitler in die Schuhe!

Isai Davidowitch Berg

Das ist Isai Davidowitsch Berg, der jüdische Erfinder der Gaswagen zur Massenvernichtung von Men-schen. Die jüdischen Massen-vergasungen unter Stalin hat man später Adolf Hitler zugunsten der Judenheit in die Schuhe gelogen.

Selbstverständlich weiß mittlerweile ein Großteil der denkenden Bevölkerungen, dass die Geschichte von der Judenvergasung durch Adolf Hitler die größte Lüge der Menschheitsgeschichte ist. Was die meisten nicht wissen ist die Tatsache, dass der Kern und Ursprung der Behauptung tatsächlich wahr ist.

Es waren nämlich Juden, bolschewistische Kommissare der Sowjetunion, die die russischen Bauern und die „Denkfeinde“ des Sowjetmenschen in dafür umgebauten Lastwagen vergasten. Da sie selbst dieses grausame Ausrottungsverbrechen erfanden und ausführten, lasteten sie ihre eigene Völkermord-Vita (weil sie darin Experten waren und nicht erst lange nachdenken mussten) nach dem Ende ihres gegen Deutschland entfachten Vernichtungskrieges…

Ursprünglichen Post anzeigen 1.371 weitere Wörter

Veröffentlicht unter Allgemein | Kommentar hinterlassen

Islamische Perversionen: Sex mit Tieren, mit Toten, mit Jungfrauen…


Das die Muslime pervertiert sind war mir schon länger bekannt, aber das hier ist der Gipfel der Perversion.Wir werden viel Kraft und Ausdauer brauchen um den Islam aus Deutschland zu entfernen, aber wenn wir, die indigenen Völker Europas überleben wollen, so bleibt uns gar keine andere Wahl!Viele Grüße an alle die sich dem sog. Gutmenschentum entgegen stellen.
Euer 1magyarember.

Conservo

(www.conservowordpress.com)

Von Michael Mannheimer *)

Im Islam wurden Perversionen zum Gesetz erhobenkoran

Zitat: “Ein Mann kann Geschlechtsverkehr mit Tieren wie Schafen, Kühen, Kamelen haben. Jedoch sollte er das Tier töten, nachdem er seinen Orgasmus hatte. Er sollte nicht das Fleisch an die Leute in seinem eigenen Dorf verkaufen; jedoch das Fleisch ins nächste Dorf zu verkaufen ist erlaubt.” (Ayatollah Ruhollah Khomeini, Iran, 1990)

Wir haben schon Ungeheuerliches lesen müssen über den Islam. Unfassbare 2.000 Befehle Allahs zur Ermordung aller Nichtmuslime (in Koran und sunna): Es gibt keine einzige Religion, die auch nur Vergleichbares vorzuweisen hätte. Allein dieser Fakt müsste genügen, dass der Islam von demokratischen Regierungen verboten werden müsste – so wie der Nationalsozialismus zu Recht verboten wurde. Doch was jenseits diesem geschichtlich umfassendsten Mordauftrag an weiteren Ungeheuerlichkeiten lauert, müsste sämtliche Staatsanwalten auf den Plan rufen und jeden erstummen lassen, der noch einen Funken Anstand hat:

* Sklaverei:

Ursprünglichen Post anzeigen 1.192 weitere Wörter

Veröffentlicht unter Allgemein | Kommentar hinterlassen