A bojgó Magyarság eredete vagyis a magyarok vándorlása

Mondják, hogy a Magyar eredete az északi fekete tenger part hoz közel/vagy körul volt, de ez egy hihetetlen nagy tévedés. A magyarság bölcsője ettöl jóval messzebb volt. A Magna Hungaria volt a Magyar őseink egyik otthona, az Ural és a Káma foljó között. De ez sem volt a legesleg első ős-hazája, mert a magyarok a Turáni-fennsíkról jöttek, és ez jóval észak-keletebbre voltak onnan.

Magna Hungaria nyomában – a magyarok és a türkök rokonságát Aradi Éva indológus-nyelvész szerint a genetikai kutatások is alátámasztják.
Hol volt Magna Hungaria? – ilyen címmel tartott előadást Aradi Éva nyelvész, indológus a Farkasréti esték keretében. A hindi nyelv és kultúra tudósa harminc éve foglalkozik – saját költségén – a magyarság eredetének kutatásával, melyhez némi támogatást az indiai államtól kapott, valamint több magas kitüntetést a hindi nyelv és irodalom magyarországi népszerűsítéséért.

A nyelvész a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában elmondta, hogy először kifejezetten a szkíta népek azon ágát kutatta, amelyek Indiában hódítottak. Közéjük tartoznak az indoszkíták és a kusánok, amelyek részbeni leszármazottai a heftaliták, a fehér hunokat is magában foglaló törzsszövetség.

Aradi Éva hangsúlyozta, ő semmiképpen sem tartja érvényesnek a magyarok eredetét magyarázó finnugor-elméletet. Szerinte a magyar nyelvnek más nyelvekkel is van annyi hasonlósága, mint a finnel. Az ugor rokonságot azonban nem veti el, mert, mint mondta, Magna Hungaria területén a magyarok együtt éltek velük, ekkor biztosan volt kölcsönhatás a két csoport között. Egyúttal azt is kiemelte, hogy a magyarok mindig törzsszövetségben éltek, és már Közép-Ázsiában is keveredtek más etnikumokkal, ami hasznos volt, mert ez életképesebbé tesz egy közösséget, egy ilyen nép mindig jobban tud alkalmazkodni a körülményekhez. „A magyar egy befogadó nemzet“ – fogalmazta meg.

Aradi Éva szerint a Káma folyó és az Ural között elterülő Magna Hungaria – ahol Julianus barát 1236-ban magyarul beszélő emberekkel találkozott – nem az első őshaza volt, a magyarok keletről, a Turáni-fennsíkról jöttek. Úgy véli, a rokon népeket kutató Kőrösi Csoma Sándor majd kétszáz éve nagyon jó helyen kereste a kapcsolódásokat, mert genetikai, antropológiai szempontból a magyarokhoz a mai Kína nyugati részén élő ujgurok és a sárga jugarok állnak a legközelebb.

Mint elmondta, a hunok kutatására indiai professzorai késztették, Magyarországon harminc–harmincöt éve még nagyon el voltak szigetelve azok, akik azt állították, a magyarok nem csak finnugor eredetűek. Aradi Éva ezért akkor még nem tudta, hogy nagyon sok hazai kutató képviseli ezt az álláspontot. Indiában aztán egyetemi tanárai azt kérdezték tőle: miért tagadják önök maguk, magyarok a hun rokonságot? Aradi Éva szerint azóta a genetikai vizsgálatok is igazolták, hogy a magyarokban nagyon kevés a finn gén, sokkal több az ázsiai és – érdekes módon – a szláv.

Ennek kapcsán megjegyezte, hogy már az avarok is keveredtek a környező népekkel, nemcsak a magyarok, amely nép etnikailag és kulturálisan türk-ótörök származású. Az ótörök keleti kaganátusnak pedig hun előzménye volt – tette hozzá. Ezt már a mértékadó hazai professzorok is elismerik, de a nyelvi folyamatosságot nem.

 

Illusztráció: mult-kor.hu

Illusztráció: mult-kor.hu

 

etelkozmap

a-magyarok-vandorlása

a-magyarok-vandorlása

 

300px-Hungarian_migration

300px-Hungarian_migration

Migration_of_Hungarians

 

 

A címet olvasva többen felkapják a fejüket: mi ez? Ezt az iskolai tanulmányokban nem így hallottuk, nem ezt tanultuk, micsoda tudománytalan felfogás lehet ez? Pedig nem az. A gondolat nem új. Magyar Adorján néprajzos már a XX. század elején felvetette a gondolatot, és hatalmas munkájában, az ősműveltségben többször is kifejtette, körülírta, cáfolva az akkor
is ‚divatos‘, hivatalos álláspontot. Magyar Adorján szerint, mi magyarok „nem jöttünk sehonnan, a magyarok őshazája a Kárpát-medence”… Gondolatainak alapját a nyelv,főként a szavak elemzése képezte, mely szerint – az MTA elméletével ellentétben! – sorramutatta ki a magyar szavak ősiségét és vele párhuzamosan, hogy az a nyelv, amit ma magyarnaktekintünk, nem származhatott a sztyeppén kóborló nomád (lovas nagy-állattenyésztő)műveltségektől. A nyelv kifejezőkészsége, szókészlete letelepedett embereké, akiket Magyar elsősorban az évmilliókkal a jelen előtt, még a Pannon-tenger hullámainak szigetéről, a mai Csallóközből eredeztetett.
Magyar Adorján elképzelése a ‚hogyan‘ miatt válthatott ki a modern tudományok művelőitől lekezelő kritikát. Ugyanis nincs tisztában a föld geológiai koraival, sem az emberi fejlődés különböző állomásaival, ami bizonyos mértékben megbocsátható, hiszen ezek zöme a XX. század tudományának a terméke. Érvei azonban zömmel nem a hipotetikus halemberekre épülnek, hanem számos olyan ellentmondásra, amelyek a többszöri bevándorlást, a Kárpát-medence ‚meghódítását‘ és hasonló – történelmileg részben igazolható, de nem feltétlenül helyesen értelmezett – eseményeit alátámasztanák. Felfogása
szerint éppen hogy a Kárpát-medence ősemberének különböző törzsei szóródtak szét a nagyvilágban – mindegyik törzs határozott műveltségi jegyeket és szókészletet víve magával.
Ezt az elképzelést a modern tudomány már nem támogatja, jóllehet, az emberiség egy tőről való szétáramlása, az ősnép felfogása, az ősnyelvvel egyetemben ma is számos írásban, munkában felmerül, onnan visszaköszön.
Mégis, Magyar Adorján gondolata nem söpörhető le az asztalról, mert a XX. század végének régészeti összefoglaló munkái, a XX. század második felében kialakult abszolút régészeti kormeghatározási módszerek és nem utolsó sorban az utolsó két évtizedben lehetővé vált genetikai tanulmányok összegzése Magyar Adorján alapgondolatát egyre fontosabbá tették és a magyarokra vonatkozó alap-megállapítását valójában igazolták. Nem az általa elképzelt módokat, hanem magát az alapgondolatot: „…tudom, hogy fajunk őshazája nem a Turáni Fennsík volt, hanem Közép-Európa Kárpát-medencéje, azaz tehát Magyarország területe”. „A magyarság ‚ázsiai‘ eredetéről szóló tan nem egyéb, mint részben tévedés, másrészt szándékos rosszindulatú történelemhamisítás…”
Cser Ferenc – Darai Lajos²
• • •
A Magyarságtudományi Füzetek eddig megjelent kötetei közül elsőként talán Cser Ferenc és Darai Lajos írása az, amely a sorozat által meghirdetett „paradigmaváltás” jegyében fogant. Ez az a könyv, amit sokan vártak és vártunk. Ez a mű a magyar őstörténetkutatásban valóban a robbanás erejével hathat. Hisz a szerzők a legmodernebb
tudományok, a hazai és nemzetközi kutatási módszerek és eredmények szintézist teremtő, magas szintű felhasználásával bizonyítják a Kárpát-medencei magyar ősiséget, azt, hogy a magyarság a Kárpát-medence őshonos népe. Mindez egyúttal, utolsó csapás a népünk eredetét meghamisító, a politikai okokból becementezett, immáron tudományosan tarthatatlan finnugor eredet-elméletre is.
Pápai Szabó György³

 

 


Nézétek meg ezt a honlapot,nagyon érdemes…:

http://www.hunmagyar.org/turan/turan.html

 


 

Az 1magyarember

Források:Hirado.hu
     Hunmagyar.org
     Google(maps)
     wikipedia
     +a direkt említet írók ²+³

 

Advertisements

Über 1magyarember fehér hunmagyar(Árpád, István)

Hazádnak rendületlenûl Légy híve, oh magyar; Bölcsõd az s majdan sírod is, mely ápol s eltakar.Ich bin magyarisch-germanischer Hunne, Geboren in Ungarn,einen Teil der Kindheit dort verbracht, ich kam in der Zeit des Kommunismus nach Deutschland,auch aus politischen Gründen,da ich deutsche ebenso wie ungarische Wurzeln habe(die Großeltern waren deutsche(Thüringen) Sieldler in Ungarn, da lag es am nächsten nach Deutschland(die 2. Heimat) zu kommen ,als von den Kommies verfolgte deutschstämmige wurden wir zu politischen Flüchtlingen da mein Opa Soldat im 2.WK gegen die jüdischen Bolshevisten war. Ich bin begeisterter Karpfenangler und mein Beruf ist Fahrradmechaniker, ich bin politisch interessiert und lasse mich nicht gerne von Leuten wie George Soros(aka Swarc György)und seinen Schergen verarschen.Ich habe eine,nein sogar 2 nationale Identitäten:Die ungarische sowie die deutsche.Da können die die Antifa Chaoten so oft,Fuck your national Identity grölen,wie sie wollen.Damit erreichen sie bei mir höchstens das Gegenteil.
Dieser Beitrag wurde unter Allgemein, Magyarország(Ungarn), No Mainstream Press abgelegt und mit , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Ich freue mich auf eure Meinungen.../Várom a megjegyzéseket.../Feel free to leave a comment

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s